Minggu, 1 Oktober 2023

Rm. Maximilianus tiba kembali di Rawaseneng setelah mengikuti Pesta Perak Pertapaan Lamanabi. Turut bersama Rm. Maxi ke Rawaseneng Dom Isaac Majoor, Bapa Imediatus, Abas Koningshoeven, Tilburg, Nederland, yang juga menghadiri acara di Lamanabi.